Strona główna

Koło Kombatantów przy Akademii Górniczo - Hutniczej zostało zorganizowane w maju 1967 roku jako Uczelniane Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (od 1992 r. w strukturze Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych). Pierwszym Prezesem był mgr inż. Tadeusz Rokossowski ps. Miś - żołnierz Armii Krajowej.

Członkami byli pracownicy Uczelni od Profesorów po Pracowników Fizycznych. Byli oni spadkobiercami i reprezentantami zmagań Polaków o wolność, niepodległość i suwerenność Polski - od ochotnika w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku (dr inż. Leopold Adamiakowski) po Dziecko Zamojszczyzny (p.Emilia Czornak) i represjonowanego "okresu stalinowskiego" (p.Antoni Maślanka).

Głównym zadaniem członków Koła było przekazywanie społeczności Akademii, w szczególności młodzieży - wiernej informacji o patriotycznej postawie pracowników, absolwentów i studentów Akademii Górniczej, którzy w latach II Wojny Światowej walczyli w szeregach Wojska Polskiego w 1939 roku, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, I i II Armii Wojska Polskiego, w oddziałach partyzanckich, byli więźniami hitlerowskich obozów koncentracyjnych, sowieckich łagrów, hitlerowskich obozów jenieckich, prowadzili Tajne Nauczanie. - Szczególną grupę stanowiło 20. pracowników A.G. aresztowanych w barbarzyńskiej tzw."Sonderaktion Krakau".

Do tej pory członkowie Koła przekazują pamięć nie tylko o działalności własnego środowiska, ale również o ważnych i bliskich sercu każdego Polaka wydarzeniach z historii zmagań w obronie Ojczyzny, w bliższej i dalszej przeszłości. Przypominają o wszystkich rocznicach tych wydarzeń dla utrwalenia pamięci tamtych dni, a także po to, by służyły kształtowaniu świadomości młodzieży w jej pracy dla dobra Ojczyzny jako dobra własnego, by budowały tożsamość Polaka. POLSKA jako PAŃSTWO i POLACY jako NARÓD ISTNIEJĄ 1040 LAT POŚRÓD PAŃSTW I NARODÓW ŚWIATA. - Jest to potężne dziedzictwo! Trzeba się wiele uczyć by je posiąść.

Koło nasze od 1996 roku jest Honorowym Zbiorowym Członkiem Klubu "Wrzesień '39" w Miednikach Królewskich na Wileńszczyźnie, a Członkowie Ich Klubu Honorowym Członkiem Zbiorowym Naszego Koła.

Od 1994 roku z inicjatywy ówczesnego Rektora AGH prof.dr. hab.inż. Jana Janowskiego i Prezesa prof.dr. inż.Wacława Leskiewicza Koło nasze regularnie organizuje wyjazdy do Nich z darami. Od 1996 roku swoiście pielgrzymujemy z najcenniejszym Darem: autokarem wypełnionym członkami, rodzinami i przyjaciółmi Społeczności Akademii Górniczo - Hutniczej. "POLSKA DO NAS PRZYJECHAŁA". - Tak zawsze mówią!

 


Koło Kombatantów przy AGH
Al. Mickiewicza 30. 30-059 Kraków
Koło czynne pon. - pt. w godz. 11:00 - 13:00
Telefon: (012) 617-36-05
E-mail: komb@agh.edu.pl