Informator

Początkowo Koło swoją pracę informatorską realizowało przez organizowanie i udział w obchodach i akademiach, licznych spotkaniach z młodzieżą i różnymi środowiskami społeczeństwa. Treść referatów i relacji z tych spotkań nagrywano na taśmy magnetofonowe, wykorzystując je następnie w audycjach radiowęzłów domów akademickich; zbierano także w kronice Koła.

W 10-tą rocznicę założenia Koła wydano w druku pierwszy "Informator" (grudzień 1977r.) w postaci 175 - stronicowej broszury, zawierającej przegląd działalności Koła oraz szereg interesujących, barwnych wspomnień kombatantów z okresu II Wojny Światowej. Prezesem Koła był wówczas prof. dr hab. inż. Z. Kowecki i płk mgr Edmund Garlicki.

Następnie dwa numery "Informatora", podobne w formie i treści, wydano za prezesury prof. dr inż. Wacława Leskiewicza, w kolejne okrągłe rocznice powstania Koła. W 15-tą rocznicę (1982 r.) redaktorem był prof. Stefan Śliwiński, a w 20-tą rocznicę(1986 r.) - doc. Inż. Janusz Pakulski.

W 1995 r. Zarząd Koła postanowił zmienić formę "Informatora", i w marcu 1995 r. Ukazał się nr 1/95, jako kolejny czwarty zeszyt, w kształcie zachowanym następnie do dzisiaj. Obecnie wydawany jest kilka razy do roku, stosownie do posiadanego materiału (zazwyczaj trzy razy w roku). "Informator", oprócz wspomnień członków Koła i opisów wydarzeń wojennych, zawiera biogramy zmarłych Kolegów, kronikę działalności Koła, a także informacje o sprawach bytowych kombatantów, zarządzeniach władz państwowych i związkowych oraz porady zdrowotne.

Od 1995 r. Redaktorem "Informatora" jest płk mgr inż. Zbigniew Markowiak, obecnie pełniący funkcję prezesa Koła.

Pobierz nasz aktualny Informator

Informator Nr 1/2011(41) (PDF)

Pobierz nasz poprzedni Informator

Informator Nr 1/2010(40) (PDF)


 


Koło Kombatantów przy AGH
Al. Mickiewicza 30. 30-059 Kraków
Koło czynne pon. - pt. w godz. 11:00 - 13:00
Telefon: (012) 617-36-05
E-mail: komb@agh.edu.pl