Stowarzyszenie Mazurka Dąbrowskiego

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego zostało powołane do życia w dniu 26 lutego 1993r. Głównym inicjatorem tego aktu był ówczesny Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jan Janowski, który był również jego pierwszym Przewodniczącym, a w latach poźniejszych pozostał Przewodniczącym Honorowym.

Inicjatywa utworzenia w Krakowie Stowarzyszenia, miała swój ścisły związek ze zbliżającą się Rocznicą Jubileuszu 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego - Polskiego Hymnu Narodowego. Uzasadniał ją fakt, urodzin gen. Dąbrowskiego na Ziemi Krakowskiej w Pierzchowie gminie Gdowskiej gdzie patrioci polscy jeszcze w czasie zaborów w 1872 zbudowali jego pomnik oraz usypali mały kopiec, który został zniwelowany w czasie okupacji niemieckiej.

Powstanie Odziału Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie umożliwiało odbudowę zniszczonego Kopca, którego uroczyste odsłonięcie z udziałem Biskupa A. Małysiaka Wojewody Krakowskiego, ówczesnego Marszałka Senatu RP, Kompanii Honorowej i Orkiestry WP, władz wojskowych i cywilnych, licznych pocztów sztandarowych, Apelu poległych, odśpiewaniu Hymnu Narodowego odbyło się w dniu 7 września 1997 r.

Z dniem tym Kopiec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego rozpoczął pełnić swoją rolę Pomnika Pamięci i Kultury Narodowej, tym samym przekazywać następnym pokoleniom idee Mazurka Dąbrowskiego, upowszechniać wiedzę o wartościach społeczno-historycznych dla utrwalenia niepodległego bytu Narodowego, kształtowanie ducha i więzi międzyludzkich w oparciu o Polskie symbole Narodowe i Pomniki przeszłości.

Wcześniej staraniem Zarządu SMTMD Odlewnia Doświadczalna AGH wykonała 100 pamiątkowych sygnowanych medali odbudowanego Kopca na rewersie. Medal nr 1 ofiarowany w dniu 8 czerwca 1997 r. przebywającemu w tym czasie z pielgrzymką w Polsce i Krakowie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II.

Staraniem Zarządu Małopolskiego SMTMD w lipcu 1997 r. ukazała się drukiem książka Członka naszego Zarządu mgr. inż. Grzegorza Gilla pt. Kopce na ziemiach Polski od pradziejów po kopiec w Pierzchowie, zawierająca opracowania ponad 70 Kopców ziem Polski, poświęconych wybitnym postaciom oraz wydarzeniom historycznym począwszy od legendarnej księżniczki Wandy po Kopiec w Pierzchowie.

W wyniku kontynuacji prac nad upowszechnieniem wiedzy dot. Kopców pamięci jako Pomników dziedzictwa narodowego Zarząd SMTMD przygotował do druku i wydał w 2002 r. następną książkę pt. Kopce w Krajobrazie Kulturowym Polski. Tu znalazły się opracowania ponad 250 Kopców wzbogacone ponad 150 ilustracjami dot. tych samych obiektów. w latach 2000-2005 staraniem Zarządu SMTMD organizowane są wspólne z Władzami Samorządowymi pow. Wielickiego coroczne Rajdy Konne pt. Szlakiem Kopców i Pomników Pamięci Narodowej Ziemi krakowsko - wielickiej, w których uczestniczy młodzież miejscowych szkół. Rajdy mają swoje zakończenie obok Kopca gen. J. H. Dąbrowskiego w Pierzchowie, którego otoczenie stało się miejscem spotkań oraz lokalnych uryczystości patriotycznych. Sam Kopiec odgrywa ważną rolę jako Pomnik Pamięci na trasch turystycznych Małopolski.

 


Koło Kombatantów przy AGH
Al. Mickiewicza 30. 30-059 Kraków
Koło czynne pon. - pt. w godz. 11:00 - 13:00
Telefon: (012) 617-36-05
E-mail: komb@agh.edu.pl